KOGNITYWISTYKA

 • Godziny rektorskie

  Decyzją Rektora UMK 2 listopada jest dniem wolnym od zajęć.Więcej »
 • Egzamin warunkowy z WDS

  Egzamin warunkowy (tzw. szybki) z WDK odbędzie się 20 listopada (godzina zostanie jeszcze podana). Będzie obejmował tylko niezdany semestr. Komentarze piszą osoby, które otrzymały poniżej oceny dobrej (4) i też tylko z semestru niezdanego. W sprawie tego, kto ma pisać komentarz (uzupełnić brakujące ) najlepiej kontaktować się z drem Nowakowskim, ponieważ on odpowiada za oceny […]Więcej »
 • Zajęcia z Fizjologii stresu

  Wykład: 15 godz. co dwa tygodnie, Instytut Filozofii, s. 317, środa 13.15-14.45 – poprowadzi  prof. Michał Caputa – od najbliższego czwartku 14 X Ćwiczenia: 2 grupy po 15 godz., Wydział Biologii, co dwa tygodnie naprzemiennie z wykładem, środa 11.30-13.00 (nowa grupa) oraz 13.15-14.45 – poprowadzi dr hab. J. Rogalska od 22 X.Więcej »
 • Zajęcia z ochrony własności intelektualnej

  Zajęcia z ochrony własności intelektualnej zaczynają się 5 listopada.Więcej »
 • Szkolenie BHP dla studentów I roku

  Szkolenie  podstawowe z BHP na platformie e-learningowej można będzie zaliczać od 09.10.2015 r. do 31.01.2016 r. Adres platformy: https://moodle.umk.pl/BHP/ Logowania należy dokonać za pomocą swojego konta UMK.Więcej »
Projekty i Współpraca

ProjektyWspółpraca

babylab

openmind


Toruńskie Koło Kognitywistyczne

Toruńskie Koło Kognitywistyczne powstało, by jego członkowie mogli dzielić się swoimi zainteresowaniami, pogłębiać je i wzajemnie inspirować. Na spotkaniach koła prezentujemy własne referaty związane z interesującymi nas zagadnieniami i dyskutujemy na ich temat. Organizujemy również wspólne wyjazdy na konferencje związane z...

Strona: Toruńskie Koło Kognitywistyczne

 

Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK

W ramach Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu działa Laboratorium Neurokognitywne (III Projekt Badawczy – Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki)...

 

Strona: Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii

Strefa studenta
Programy studiów - 2015/16
Program dla studentów studiów licencjackich rozpoczynających naukę w roku 2012/13 - pobierz program [pdf] (aktualizacja: 20.02.2015)
Program dla studentów studiów licencjackich rozpoczynających naukę w roku 2013/14 - pobierz program [pdf] (aktualizacja: 20.02.2015)
Program dla studentów studiów licencjackich rozpoczynających naukę w roku 2014/15 - pobierz program [pdf] (aktualizacja: 01.10.2015)
Program dla studentów studiów licencjackich rozpoczynających naukę w roku 2015/16 - pobierz program [pdf] (aktualizacja: 01.10.2015)
Program dla studentów studiów magisterskich rozpoczynających naukę w roku 2015/16 - pobierz program [pdf] ( aktualizacja: 01.10.2015)
Plany zajęć
Plan dla studentów I roku studiów licencjackich
Plan dla studentów II roku studiów licencjackich
Plan dla studentów III roku studiów licencjackich
Plan dla studentów I roku studiów magisterskich
Plan dla studentów II roku studiów magisterskich
Plan zajęć fakultatywnych
E-student
USOSWEB
Poczta UMK
Centralny Punkt Logowania
Bezprzewodowy internet - EDUROAM