Współczesna dynamika rynku pracy tworzy sytuację, w której najbardziej pożądanymi cechami stają się elastyczność i gotowość do podejmowania nowych wyzwań, oraz szybkiego modyfikowania swoich kompetencji – takie przygotowanie daje kognitywistyka. Multidyscyplinarność i nacisk jaki kadra kładzie na aktualność przekazywanej wiedzy sprawiają, że student nabywa narzędzia pozwalające śledzić naukowe nowinki I przewidywać potrzeby nowoczesnego rynku pracy. Szerokie spektrum rozwoju, jakie oferuje ten kierunek, pozwala kształcić osoby aktywne I zdolne krytycznie oceniać dane, a także w krótkim czasie nabywać nowe umiejętności I przystosowywać się oczekiwań pracodawców, jak również podejmować własne inicjatywy. Jest to również dobry kierunek dla osób o szerokich zainteresowaniach i żądzy zdobywania wiedzy, które nie zdecydowały jeszcze, jaką ścieżką kariery chcą podążać. Szeroki wybór modułów od humanistycznego poprzez neuropsychologiczny aż po informatyczny, pomoże podjąć tę decyzję.

Internetowa rekrutacja

Kognitywistyka I stopień Internetowy system rekrutacyjny UMK
Kognitywistyka II stopień Internetowy system rekrutacyjny UMK